Lai izvairītos no interešu konflikta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) atgādina par likuma normām, kas jāievēro Rīgas domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam (SC) saistībā ar viņa dzīvesbiedres - mēra biroja vadītājas - amatu.

KNAB preses pārstāve Laura Dūša aģentūrai LETA skaidroja, ka likums «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» paredz, ka amatpersonai ir aizliegts izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības funkcijas vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona vai tās radinieki ir personiski vai mantiski ieinteresēti.

«Tas, ka amatpersonas padotībā atrodas viņa radinieks, vēl nerada interešu konflikta situāciju, interešu konfliktu rada valsts amatpersonas amata pilnvaru realizēšana jautājumos, kas skar vai varētu skart šīs amatpersonas un viņa radinieku personiskās vai mantiskās intereses,» uzsvēra KNAB.

Likums paredz, ka valsts amatpersona nekavējoties rakstveidā sniedz informāciju augstākai valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai par pašas, savu radinieku ieinteresētību kādas darbības veikšanā, kura ietilpst tās amata pienākumos. Tad augstāka valsts amatpersona vai koleģiāla institūcija, saņemot šo informāciju, uzdod attiecīgās amatpersonas funkciju izpildi citai amatpersonai, skaidroja KNAB.

Jau ziņots, ka Rīgas domes priekšsēdētāja jaunā sieva Iveta Strautiņa-Ušakova turpina pildīt savus pienākumus mēra biroja vadītājas amatā.

Lai nepieļautu interešu konflikta iespējamību, attiecīgas mēra pilnvaras attiecībā uz Strautiņu-Ušakovu ir nodotas citai domes amatpersonai. Tā, piemēram, jautājumu par mēra biroja vadītājas atvaļinājumu kārtoja domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks (GKR), skaidrots Rīgas domē.

Šādi cita persona, nevis mērs, kura pakļautībā ir viņa biroja vadītājs, būs atbildīga par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Strautiņu-Ušakovu, piemēram, jautājumos par atvaļinājumu, kas gadījumā, ja par tiem lemtu mērs, varētu radīt interešu konfliktu.

Ušakovs jau kopš salaulāšanās brīža nav tiesīgs pieņemt nekādus lēmumus, kas varētu radīt interešu konfliktu attiecībā uz sava biroja vadītāju, kas tagad ir viņa sieva, skaidroja domē.