Jaunās apreibinošās vielas tirgo kā putukrējuma sakulšanai domātu sastāvdaļu.