Pēc redzētā dažos zobārstniecības kabinetos jāatzīst, ka diemžēl aizvien ir vietas, kur sanitārās normas tiek ievērotas pavirši vai netiek ievērotas vispār. Kā tas ietekmē zobārsta vai zobu higiēnista apmeklētājus? Ja medicīnisko manipulāciju laikā zobārstniecības kabinetā netiek ievērotas obligātās higiēnas prasības, pastāv nopietns risks inficēties ar C hepatītu.

Mēs neredzam, kā ir ticis uzkops kabinets pirms vai pēc mūsu apmeklējumiem. Mēs nezinām, vai ir kārtīgi notīrīts krēsls, visi darba gali (tā saucamie urbji), spļautuve, vakuuma sūcējs, lampa, ar kuru gaismo plombas. Mēs nezinām, vai mums ir uzlikti sterili instrumenti, vai mums ir pilnīgi jauna vienreizlietojamā glāzīte, kā arī, vai ārsts cimdus, kurus izmantos ārstējot mūs, nav vilcis jau iepriekšējam pacientam. Un kā ir ar anestētiķi? Vai tas mums būs pilnīgi jauns, vai pārpalikumi no cita pacienta? Savās pārdomās par situāciju zobārstniecības kabinetos dalījās zobu veselības speciāliste, kas vēlējas palikt anonīma.

Ekonomiski izdevīgie pacienti

Esmu pabijusi daudzās klīnikās, kur esmu strādājusi, vai bijusi uz darba pārrunām. Lielākoties šajās vietās es neesmu piekritusi strādāt vai neilgi pēc stāšanās darbā pārtraukusi darba attiecības tieši sanitāro normu neievērošanas dēļ. Dažās klīnikās man acis bija uz kātiņiem un mati cēlās stāvus, kad ieraudzīju, kas tur notiek, - tiek mazgātas vienreizlietojāmās glāzītes, siekalu sūcēji, atkārtoti lietoti anestētiķi, instrumenti netiek sterilizēti, cimdi tiek žāvēti uz radiatoriem, lai varētu tos lietot atkārtoti u.tml.

Asiņainā neuzmanība

Ir ārsti un asistenti, kuri par veselību domā ļoti nopietni, pasargājot sevi, lieto cimdus un maskas, taču brīdī, kad ar siekalainajiem, asiņainajiem cimdiem ārsts atver atvilktni, lai izņemtu kādu instrumentu vai materiālu, viņš jau ir „inficējis” visu, kam ceļā ir pieskāries. Vai, piemēram, durvju atvēršana ar tiem pašiem cimdiem – infekcija tiek atstāta uz durvju roktura, kuram pats ārsts pēc tam pieskaras bez cimdiem. Ir ārsti, kuri raksta vai šķirsta pacientu kartiņas ar asiņainiem cimdiem, kartiņa nonāk līdz administratoram, kurš nestrādā ar cimdiem un nenojauš par siekalu vai asins klātbūtni, un arī viņš var inficēties. Un tas viss tikai neuzmanības dēļ.

Pacients var būt prioritāte!

Medicīna šobrīd ir tik attīstīta, ka visiem zobārstniecības kabinetiem ir iespēja uzturēt augstas higiēnas normas, lai pacienti varētu justies droši par savu veselību un to, ka pie sava zobārsta vai zobu higiēnista viņi netiks inficēti ar C hepatītu vai kādu citu infekcijas slimību. Es varu būt lepna, ka darbavietās, kur es strādāju, darba devēji spēj nodrošināt nepieciešamo aparatūru un līdzekļus, lai darba vide būtu droša gan mums - darbiniekiem, gan pacientiem. Mūsu kabineti ir pilnībā aprīkoti un tajos rūpīgi tiek ievērotas higiēnas prasības. Darba gali pēc pacienta tiek izpūsti ar dezinficējošo šķīdumu, kurš tos dezinficē no iekšpuses un no āras, protams, tie tiek tīrīti ar speciālām dezinfekcijas salvetēm. Ja ir bijusi ļoti asiņaina manipulācija, tad darba gali uzreiz tiek sterilizēti.

Protams, arī katras dienas beigās visus darba galus sterilizē autoklāvā (aparāts, kurā augsta gaisa ietekmē (121-134 grādu temperatūrā) instrumenti tiek sterilizēti). Līdz šīm man nav nācies redzēt zobārstniecības klīniku, kurā pēc katra pacienta tiktu autoklāvēti darba gali, ja nav bijusi asiņaina manipulācija.

Vēl ir pieejami tā saucamie karsto pērlīšu sterilizatori, kuri sterilizē instrumentus ātrāk nekā autoklāvs, bet šīs pērlītes dažkārt izmanto instrumentiem, kurus izmanto ortodontijā, jo pacientu dienā ir ļoti daudz un dažkārt instrumenti, kuri nav bijuši tiešā kontaktā ar pacientu, tiek ievietoti šajā pērlīšu sterilizatorā. Tā ir kā ekstra kabinetiem, un to izvēlās klīnikas īpašnieks.

Ar zobu higiēnu ir citādāk, jo lielākoties šī manipulācija ir asiņaina, tad ir nepieciešami vismaz divi darba gali, kurus var pamīšus sterilizēt. Es esmu apgādāta arī ar zobakmens instrumentiem, skēlera uzgaļiem, pulējamajiem kausiņiem un birstītēm un visu pārējo, kas nepieciešams zobu higiēnai, lai katram pacientam būtu tikai viņam domāti instrumenti un materiāli.

Pamanot nepilnības, neklusē!

Situācija higiēnas prasību ievērošanā zobārstniecības kabinetos ir krasi atšķirīga. Ir jāpanāk, lai visos zobārstniecības kabinetos apmeklētājiem būtu droši un viņi būtu pasargāti no infekcijas slimībām. Skumji, ka paši apmeklētāji sākotnēji nezina, vai viņi ir nonākuši labās rokās vai nē, jo nezina, kam ir jāpievērš uzmanība.

Praktiski padomi, kam pievērst uzmanību zobārstniecības kabinetā!

Ø    Ienākot kabinetā, novērtējiet, kā tas ir uzkopts. Ar aci var neredzēt sīkus asins pilienus un siekalas, bet kabineta novērtējums ļaus izdarīt pirmos secinājumus.

Ø    Ja kabinetā nav atvērts logs, var just dezinfektantu smaržu, taču tas vienmēr ir jāizvēdina.

Ø    Krēsla uzkopšana un jaunu instrumentu uzlikšana aizņem vidēji 5 minūtes, ja pirms jums iznāk pacients un jūs uzreiz sauc iekšā, tad uzkopšana būs bijusi pavirša.

Ø    Parasti pie krēsla stāv tīro instrumentu šālīte (metāla trauciņš, kurā, visbiežāk, ir 3 instrumenti - spogulītis, pincete un zonde, un pa virsu tīri, tikko no iepakojuma izņemti cimdi. Var redzēt, ka tie vēl nav vilkti).

Ø    Kad ārsts jums tuvojās ar anestēziju jeb šprici, pievērsiet uzmanību šprices daļai, kurā ir šķidrums – anestētiķis. Tai ir jābūt pilnai! Ir gadījumi, kad ārsts neizmanto pilnīgi jaunu anestētiķi, bet pārpalikumu no cita pacienta.

Ø    Variet izmantot iespēju uzdot kādu ašu jautājumu speciālistam par higiēnas prasībām, lai novērtētu viņa atbildi uz uzvedību!

Ø    Pievērsiet uzmanību tam, kā ārsts uzvedas, kad nav jūsu "mutē". Vai viņš ar cimdiem kārto, aiztiek matus, kasa degunu, ausi, roku utt. Vai, piemēram, ar cimdiem ņem pacienta kartiņu, atbild uz telefona zvaniem - dara blakus lietas. Cimdiem šādos gadījumos vienmēr ir jābūt novilktiem!

Ja pamanāt, ka jūsu zobārstniecības kabinetā netiek ievērotas visas higiēnas prasības, lūdzu, informējiet par to Veselības inspekciju, kas veiks pārbaudes šajā konkrētajā iestādē.

Veselības inspekcijas komentārs

2014.gadā Veselības inspekcija saņēma 3 iesniegumus par higiēnas prasību neievērošanu zobārstniecības kabinetos, no tiem 2 iesniegumi bija pamatoti. Zobārstniecības kabinetos/iestādēs plānveida kontroles tiek veiktas reizi 5 gados. Ja zobārstniecības prakse iegādājas medikamentus zāļu lieltirgotavā, kontroles tiek veiktas reizi 3 gados. Tiek veiktas arī ārpusplāna kontroles pēc saņemtajiem iesniegumiem. 2014.gadā zobārstniecības kabinetos/iestādēs veiktas 123 plānveida kontroles, no kurām 119 kontrolēs tika konstatētas dažādas neatbilstības normatīvajos aktos noteikto prasību izpildē.

Statistikas dati par 2014.gadā ārstniecības iestādēs veikto kontroļu rezultātiem un biežāk konstatētajiem pārkāpumiem vēl tiek apkopoti, tāpēc šobrīd pieejami dati par biežāk konstatētām neatbilstībām zobārstniecības kabinetos/ iestādēs 2013.gadā:

-   Nav izstrādāta vadītāja apstiprināta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma;

-   Nav izstrādāts higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāns ar visām obligātajām sastāvdaļām;

-   Nav izstrādāts iekšējās kvalitātes kontroles pasākumu plāns par nozokomiālās infekcijas profilakses pasākumu efektivitāti iestādē;

-   Nav izstrādāts rīcības plāns darbam gripas epidēmijas laikā un epidēmijas draudu gadījumā, ietverot visas obligātās sastāvdaļas;

-   Nav nodrošināta vides pieejamība personām ar ierobežotām funkcionālām spējām;

-   Nav nodrošināts neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamais aprīkojums un medikamentu daudzums;

-   Nav ievērota medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanas kārtība;

-   Par 1.un 2. drošības grupas medicīnisko ierīču iegādi nav paziņots Zāļu valsts aģentūrai 30 dienu laikā pēc iegādes, par ierīču ekspluatācijas izbeigšanu vai ierīces nodošanu citam īpašniekam vai turētājam  nav informēta Zāļu valsts aģentūra.

C hepatīta biedrības komentārs

Arī Hepatīta pacientu biedrības vadītāja Olita Mengote norāda uz šīs problēmas aktualitāti un uzsver, ka neuzmanīga un nepareiza instrumentu dezinfekcija ir nopietns drauds un potenciāls infekcijas avots. Biedrībai gan nav pārbaudītu ziņu par zobārstniecības praksēm, kurās nenotiek atbilstoša instrumentu dezinfekcija, tomēr biedru novērojumi liecina, ka šāda nevīžība pastāv. Visbiežāk grēko mazās zobārstniecības, kas pret instrumentu dezinfekciju mēdz neizturēties ar pienācīgu atbildību. Joprojām HCV pacientu vidū veiktajās aptaujās par iespējamo vietu, kur šis pacients varētu būt inficējies, vairāk nekā 10% gadījumu tiek vainotas tieši zobārstniecības. C Hepatīta vīruss ir ļoti noturīgs un tā nonāvēšanai nepieciešama īpaši rūpīga un ilgstoša rīku dezinfekcija autoklāvā - ar spirta salvetēm vai mērcēšanu īpašos šķīdumos šeit nebūs līdzēts. Tieši tādēļ Hepatīta biedrība turpina sadarbību ar Veselības ministriju un atbildīgajām iestādēm, lai strādātu pie nepieciešamajiem profilakses pasākumiem, kas ietver arī zobārstu izglītošanu un pastiprinātu kontroli.