Ar Ventspils tiesas 2015.gada 29.janvāra spriedumu tika pilnībā atcelts policijas lēmums par V.K. sodīšanu saskaņā ar LAPK 149.31. panta pirmo daļu par automašīnas apdzīšanu, šķērsojot ceļa nepārtraukto līniju. Spriedums stājies spēkā, jo neviena puse to nepārsūdzēja. Notikušā videoierakstā redzams, ka policisti ignorē CSN prasības. Šoreiz būs runa par to, ka priekšā braucošajiem arī ir pienākumi pret aizmugurē braucošajiem.
Resursi

    Ventspils tiesas 2015.gada 29.janvāra spriedums

Autobusa vadītājs brauc pa Ventspils šoseju. Priekšā brauc vesela kolonna automašīnu, kuras neuzdrošinās apdzīt ar ātrumu aptuveni 75 km/h braucošos sodu medniekus trafarētā policijas automašīnā. Tātad policija traucē satiksmi un pārkāpj CSN 118.3. punktu: «Transportlīdzekļa vadītājam aizliegts: 118.3. traucēt ceļu satiksmi, bez vajadzības braucot ar pārāk mazu ātrumu.» Taču satiksmes autobusam ir grafiks un nav iespējas vizināties ar pārāk mazu ātrumu, tāpēc šī kolonna tiek apdzīta. Autobuss novietojas aiz policijas automašīnas un gaida iespēju to apdzīt. CSN 120. punkta pēdējais teikums nosaka, ka ārpus apdzīvotām vietām transportlīdzekļu vadītāji var neieturēt pietiekami lielu distanci, ja vadītājs gatavojas apdzīšanai.


Ar Ventspils tiesas 2015.gada 29.janvāra spriedumu tika pilnībā atcelts policijas lēmums par V.K. sodīšanu saskaņā ar LAPK 149.31. panta pirmo daļu par automašīnas apdzīšanu, šķērsojot ceļa nepārtraukto līniju. Spriedums stājies spēkā, jo neviena puse to nepārsūdzēja. Notikušā videoierakstā redzams, ka policisti ignorē CSN prasības. Šoreiz būs runa par to, ka priekšā braucošajiem arī ir pienākumi pret aizmugurē braucošajiem.

Autobusa vadītājs brauc pa Ventspils šoseju. Priekšā brauc vesela kolonna automašīnu, kuras neuzdrošinās apdzīt ar ātrumu aptuveni 75 km/h braucošos sodu medniekus trafarētā policijas automašīnā. Tātad policija traucē satiksmi un pārkāpj CSN 118.3. punktu: «Transportlīdzekļa vadītājam aizliegts: 118.3. traucēt ceļu satiksmi, bez vajadzības braucot ar pārāk mazu ātrumu.» Taču satiksmes autobusam ir grafiks un nav iespējas vizināties ar pārāk mazu ātrumu, tāpēc šī kolonna tiek apdzīta. Autobuss novietojas aiz policijas automašīnas un gaida iespēju to apdzīt. CSN 120. punkta pēdējais teikums nosaka, ka ārpus apdzīvotām vietām transportlīdzekļu vadītāji var neieturēt pietiekami lielu distanci, ja vadītājs gatavojas apdzīšanai.

Policisti soda autobusa vadītāju par pašu izraisītu pārkāpumu

Pēkšņi policijas automašīnas vadītājs bez redzama iemesla sāk bremzēt, pārkāpjot CSN 118.4. punktu: «Transportlīdzekļa vadītājam aizliegts strauji bremzēt, ja tas nav nepieciešams ceļu satiksmes drošībai.» Tikai pēc tam tika ieslēgts virzienrādītājs un veikts nogriešanās manevrs, pārkāpjot CSN 70. punkta prasības: «Pirms jebkura manevra — .. nogriešanās, apgriešanās braukšanai pretējā virzienā .. — transportlīdzekļa vadītājam jāpārliecinās par ceļu satiksmes drošību un par to, vai netiks traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki, un laikus jādod brīdinājuma signāls ar gaismas virzienrādītājiem» un 10. punktu: «Ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus.» Vai tiešām policistiem grūti paskatīties spogulī un laikus ieslēgt virzienrādītājus, lai autobusa vadītājs laikus var sākt bremzēt, netraumējot pasažierus un neradot ceļu satiksmei bīstamas situācijas attiecībā pret aizmugurē braucošo automašīnu kolonnu!? Ja autobusa vadītājs tajā brīdī sāktu bremzēt tik strauji, lai izvairītos no sadursmes ar policijas automašīnu, visdrīzāk aiz autobusa braucošā automašīnu kolonna atdurtos pret autobusu.

Svarīgi, ka saskaņā ar CSN 6. punktu autobusa vadītājam bija tiesības paļauties, ka policijas automašīnas vadītājs ievēros CSN: «Katram ceļu satiksmes dalībniekam ir tiesības uzskatīt, ka arī citas personas ceļu satiksmes norisē izpildīs noteiktās prasības.» Policistu neadekvātās rīcības dēļ autobusa vadītājs bija spiests veikt apdzīšanas manevru pa nepārtraukto līniju, apbraucot ceļu satiksmei bīstamu šķērsli saskaņā ar CSN 113. punktu. Protams, policisti uzreiz piebrauca, sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu un piesprieda administratīvo sodu.

Tiesas spriedumā pamatoti norādīts (4.4. punkta 2. rindkopa): «Tiesa V.K. rīcību konkrētajā situācijā atzīst par galēju nepieciešamību. V.K., apzinoties pasažieru autobusa masu, kas vairākkārt pārsniedz vieglā automobiļa masu, turklāt ar 44 pasažieriem, nevar nobremzēt tikpat ātri kā vieglais automobilis, un tā bremzēšanas ceļš ir daudz garāks.» Tiesa arī konstatēja tradicionālos ceļu policistu melus dienesta ziņojumos (sprieduma 4.5. punkta 3. rindkopa): «Abus šos ziņojumus tiesa vērtē kā tendenciozus un savu rīcību attaisnojošus», jo ceļu policisti, neko nezinot par videoreģistratora ierakstu, centās attaisnot savu neadekvāto rīcību ar šādiem apgalvojumiem: «teicu kolēģim, ka jārāda «labais» pagrieziens laicīgi un lai autobuss mums neiebrauc automašīnas aizmugurē» (sprieduma 4.5. punkta 2. rindkopa). Šis ir kārtējais apliecinājums, ka transportlīdzeklis ir jāaprīko ar videoreģistratoru.

Nobeigumā par vietu, kur autobuss tika apturēts. Videoierakstā redzams, ka autobuss tika apturēts vietā, kur brauktuves mala ir apzīmēta ar nepārtrauktu līniju. Šajā vietā ir intensīva satiksme pa diezgan šauru brauktuvi, kurai abās malās ir grāvji, radot bīstamību ceļu satiksmei protokola noformēšanas laikā. Jāpiebilst, ka policijas Volvo tika novietots autobusa priekšā, nedomājot par to, ka kāds transportlīdzeklis var ietriekties autobusa aizmugurē un traumēt pasažierus. Tādā veidā policija ļoti rupji pārkāpa Valsts policijas 2010. gada 22. februāra noteikumu Nr. 5 «Dienesta pienākumu izpildes organizācija un kontrole sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā» 76. un 77. punktu. Šo noteikumu 76. punkts paredz, ka, konstatējot pārkāpumu vietās, kur apstāties un stāvēt aizliegts, un citās bīstamās vietās, lai apturētu transportlīdzekli, policija pa skaļruni dod transportlīdzekļa vadītājam norīkojumu sekot līdz vietai, kur drīkst apstāties un stāvēt. Savukārt 77. punkts nosaka: ja ir nepieciešams apturēt pārkāpēja transportlīdzekli šajās vietās, pēc apturēšanas policijas auto ar iedegtām bākugunīm, brīdinot citus satiksmes dalībniekus, ir jānovieto tā, lai tas atrastos pirms pārkāpēja transportlīdzekļa satiksmes plūsmas virzienā, proti, šajā gadījumā autobusa aizmugurē. Policija pakļāva V.K. un 44 autobusa pasažierus briesmām aptuveni 20 minūtes, lai sodītu V.K. par manevru, kura cēlonis bija viņi paši.