Bāriņtiesa Latvijas lepnumam grib atņemt aizbildniecībā esošos bērnus.