Aizturot žurnālistu Lato Lapsu, Latvijas Valsts Drošības Policija nav ļāvusi aizturētajam pat sazināties ar savu advokātu, kas ir klajš likumpārkāpums no pašu tiesībsargājošo personu puses.