Tālruņa numurs 67037333 izveidots 2000. gadā Rīgas Atkarības Profilakses Centrā. Sākotnēji tālrunis darbojās kā Uzticības tālrunis, taču, pēc Centra reorganizācijas 2009.gadā, turpinājis darbu Rīgas Domes Labklājības departamenta pārraudzībā kā konsultatīvais tālrunis Atkarību jautājumos.

Kopš 2008. gada ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.868, tālruņa numurs 67037333 ir viens no 14 kombinētajiem brīdinājumiem, kas tiek izvietots uz tabakas izstrādājumu iepakojumiem.

Kopš 2015. gada janvāra tālruņa darbību nodrošina Slimību profilakses un kontroles centrs un šobrīd tas darbojās kā „Konsultatīvais tālrunis smēķēšanas jautājumos” darba dienās laika posmā no 9.00 līdz 19.00, apmācītam medicīnas personālam konsultējot zvanītājus smēķēšanas atmešanā, kā arī citos ar smēķēšanu saistītos jautājumos.

Zvanu statistika un zvanītāju profils

Vidējais saņemto zvanu skaits pirmajos 8 mēnešos ir 83 zvani mēnesī. Lielākais zvanītāju skaits pirmajos 8 darbības mēnešos ir novērots gada sākumā, vislielāko zvanu skaitu sasniedzot marta mēnesī. Līdz ar siltā gadalaika iestāšanos un atvaļinājuma laika sākuma, samazinājies arī zvanītāju skaits. Visbiežāk konsultācijas iedzīvotāji vēlas saņemt nedēļas sākumā: pirmdienās un otrdienās, mazāk darba nedēļas noslēgumā. Visaktīvākie tālruņa izmantotāji ir gados jauni vīrieši, kas vidēji ir 18-35 % no kopējo zvanītāju skaita.

Absolūtais vairākums saņemto zvanītāju vēlas saņemt padomu smēķēšanas atmešanā, no kuriem lielākā daļa jau ir iepriekš mēģinājuši atmest smēķēšanu, bet tas nav izdevies. Zvanītāju vidū ir iedzīvotāji, kas vēlas saņemt emocionālu atbalstu, kad smēķēšana jau ir atmesta vai saņemt padomu, pirmoreiz cenšoties atmest smēķēšanu. Salīdzinot ar gada sākumu, pēdējo mēnešu laikā stipri samazinājies saņemto zvanu skaits par citām tēmām, tai skaitā alkohola, narkotisko vielu atkarības jautājumiem, kas saistīts ar pakāpenisku informācijas atjaunošanu interneta vietnēs, kur iepriekš saglabājies tālruņa iepriekšējais nosaukums.

Nākotne

Sakarā ar Eiropas Savienības Direktīvas prasību ieviešanu visās dalībvalstīs, sākot ar 2016. gada 20. maiju, pakāpeniski uz katra tabakas izstrādājumu iepakojuma tiks izvietoti kombinētie brīdinājumi, kas saturēs tālruņa numuru 67037333, tādejādi informējot un mudinot ikvienu tabakas izstrādājumu lietotāju izmantot tālruni 67037333 un atmest smēķēšanu.