Narvesen konkursa Diena kā piedzīvojums ietvaros jau ir noteiktas piecas labākās iniciatīvas jauniešu aktīva dzīvesveida atbalstam visā Latvijā, kuru īstenošanai Narvesen piešķirs finansējumu 10 000 eiro apmērā. Papildus tam konkursa atbalstītājs banka Citadele piešķirs veicināšanas balvas projektiem, kuros visvairāk ir padomāts par aktīva dzīvesveida iespējām jauniešiem ar invaliditāti.

Par jauniešiem ar invaliditāti pārliecinošākajiem aktīva dzīvesveida veicināšanas projektiem tika atzīti divi Narvesen konkursam Diena kā piedzīvojums iesniegtie projekti, kam banka Citadele piešķirs speciālbalvu. Latvijas Neredzīgo biedrības iesniegtais projekts, kas paredz jau šā gada augustā Strazdumuižas ciematā pie Juglas ierīkot vingrošanas laukumu, lai vietējiem iedzīvotājiem un jauniešiem ar redzes invaliditāti būtu iespēja iesaistīties fiziskās aktivitātēs. Otru veicināšanas balvu banka Citadele pasniegs biedrībai TSK Sprīdītis no Dobeles, kas konkursam Diena kā piedzīvojums iesniedza projektu, kas paredzēja Dobeles un Tērvetes novada jauniešiem ar īpašām vajadzībām rīkot orientēšanās sporta nometni „Nāc un dari, tu to vari”. Balvā banka Citadele pasniegs sporta inventāru jauniešiem un bērniem ar invaliditāti.

„Mūsu mērķis sociālās atbildības jomā ir paplašināt iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un veicināt viņu iesaisti sabiedrībā. Citadeles speciālbalvu piešķiram tiem projektiem, kuros visvairāk padomāts par aktīva dzīvesveida iespējām jauniešiem vai bērniem ar invaliditāti,” saka bankas Citadele Korporatīvo komunikāciju daļas vadītāja Ieva Prauliņa.

Viņa informē, ka „šogad kopumā konkursam bija iesniegti seši projekti, kas bija vērsti uz sporta iespēju paplašināšanu cilvēkiem ar invaliditāti. Citadeles speciālbalvu saņēmējus noteica bankas darbinieki balsojuma rezultātā. Latvijas Neredzīgo biedrības projekts par vingrošanas laukuma izveidi Strazdumuižas ciematā ietver iespēju sportot kopā gan cilvēkiem ar, gan bez invaliditātes, tādējādi veicinot savstarpēju integrāciju. Savukārt TSK Sprīdītis plānotā nometne ļaus bērniem rotaļās un spēlēs apgūt pirmās iemaņas orientēšanās sportā. Šī būs iespēja, uzturoties dabā, iepazīt sevi un pārbaudīt savus spēkus jaunos apstākļos, sporta distancēs un praktiskajos darbos, un, protams, apliecināt savu varēšanu”.

Narvesen rīkotais konkurss Diena kā piedzīvojums labākos projektus jauniešu aktīva dzīvesveida veicināšanai kopā ar jauniešu organizāciju Avantis, radio Star FM un banku Citadele meklēja jau otro gadu pēc kārtas. Šogad tika apkopotas 43 idejas no visas Latvijas, no kurām piecas labākās katrā reģionā piedalījās iedzīvotāju balsojumā internetā, lai noskaidrotu katram reģionam aktuālāko projektu, kas katrs saņems 2000 eiro.

Jauniešu idejas aktīva dzīvesveida veicināšanai vēl līdz 24. jūlijam aicinām atbalstīt arī, ziedojot līdzekļus projektu īstenošanai Narvesen tirdzniecības vietās izvietotajās Diena kā piedzīvojums ziedojumu kastītes.