Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) patlaban analizē 26. oktobrī notikušā nelaimes gadījuma, kad kravas automašīna uzbrauca  Rīgas Riteņbraukšanas skolas treniņu grupas dalībniekiem, apstākļus. Departaments ir iepazinies ar skolas administrācijas sniegtajiem skaidrojumiem, tiek izvērtēta normatīvo aktu prasību ievērošana, kā arī notiek tikšanās ar vecākiem un tiek lemts par iespējamo pašvaldības atbalstu.

RD IKSD ir saņēmis situācijas skaidrojumu no Rīgas Riteņbraukšanas skolas, kā arī ticies ar skolas direktoru Nikolaju Kalašņikovu un direktora vietnieku administratīvi saimnieciskajā darbā Pēteri Griķīti. Departamenta rīcībā esošā informācija liecina, treniņa procesā nav tikuši pieļauti pārkāpumi, un treniņš noticis saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un Ceļu satiksmes drošības noteikumiem. Rīgas Riteņbraukšanas skolā treniņu process tiek organizēts, lai nodrošinātu licencētajā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā riteņbraukšanā izvirzītos mērķus un uzdevumus, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu.

Rīgas Riteņbraukšanas skolas administrācija ir tikusies ar negadījumā iesaistīto audzēkņu vecākiem, un šobrīd ne skolas administrācija, ne RD IKSD nav saņēmis sūdzības no cietušo bērnu vecākiem.

Pašvaldība ir nodrošinājusi psihologus, kas patlaban sniedz palīdzību  gan skolas audzēkņiem, kuri cieta satiksmes negadījumā, gan trenerim. Psihologa palīdzība tiks piedāvāta negadījumā vissmagāk cietušajam audzēknim un viņa vecākiem, kā arī pārējo negadījumā iesaistīto sportistu vecākiem.

Pašvaldība sniegs finansiālu atbalstu skolas inventāra atjaunošanai, kā arī, ja būs nepieciešams, kompensēs ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumus.

Nākamnedēļ RD IKSD plāno organizēt tikšanos, kurā aicinās piedalīties Rīgas Riteņbraukšanas skolas administrāciju, Ceļu satiksmes drošības direkcijas un Latvijas Valsts ceļu pārstāvjus, kā arī Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, Murjāņu sporta ģimnāzijas, Dobeles sporta skolas un Kuldīgas sporta skolas riteņbraukšanas speciālistus. Tikšanās laikā tiks runāts par to, kā uzlabot drošību riteņbraukšanas nodarbībās uz Latvijas ceļiem.