10.septembrī, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejā  deputāti lēma par jaunas programmas izveidošanu 2016. gadā un finansējuma piešķiršanu Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanai Rīgā.

RD Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde, apkopojot informāciju par latvāņu izplatību Rīgas administratīvajā teritorijā, secināja, ka tie visvairāk ieviesušies Zolitūdē, Torņakalnā, Mežciemā, Jaunciemā, Ķengaragā, Dārziņos. Pavisam latvāņu ierobežošanas pasākumi, tos pļaujot vismaz 4 reizes veģetācijas sezonā, būtu veicami 16 dažādās teritorijās ar kopējo platību aptuveni 4 ha.

Informācija par teritorijām 2016.gadā tiks precizēta atbilstoši Valsts augu aizsardzības dienesta datiem, izstrādājot latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu.

Šis plāns arī nodrošinās MK noteikumu Nr.559 par  Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanu grozījumu, kas maina latvāņa ierobežošanas, plānošanas un organizēšanas kārtību, izpildi. Šie noteikumi paredz, ka pašvaldība organizē un koordinē latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus savā administratīvajā teritorijā, kā arī koordinē latvāņa ierobežošanas pasākumus citām personām piederošos īpašumos, ja attiecīgā persona to neveic.

Sosnovska latvānis ir vienīgā Latvijas oficiālajā invazīvo augu sarakstā ietvertā suga, kas kļuvusi par nopietnu problēmu ne vien Latvijas florai, bet apdraud arī cilvēku veselību, jo to sula dienas gaismā, nonākot saskarē ar cilvēka ādu vai gļotādu, izraisa apdegumus.

Lēmums par jaunas programmas izveidošanu latvāņu apkarošanai vēl jāapstiprina Rīgas domes sēdē.