7. jūlijā, Rīgas dome apstiprināja Satiksmes departamenta sagatavoto pilsētas velosatiksmes attīstības koncepciju 2015. - 2030. gadam, kuras pamatā ir trīs galvenie principi: velosatiksmes infrastruktūra, velosatiksmes plānošana un vadība, kā arī velosatiksmes popularizēšana un izglītība.

„Velobraucēju satiksme ir viena no straujāk augošajām  transportlīdzekļu alternatīvām galvaspilsētā. Līdz šim Rīgas attīstības un plānošanas dokumentos nav bijusi detalizētas un vienotas veloinfrastruktūras attīstības koncepcijas, kura noteiktu  attīstības virzienus un mērķus integrētai velosatiksmes attīstībai Rīgas ielu plānojumā,” iepriekš norādīja Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Vadims Baraņņiks, īpašu vērību pievēršot sabiedrības izglītošanai, jo „bez saprotošiem un zinošiem iedzīvotājiem šo koncepciju mums neizdosies ieviest reālajā dzīvē.”

Koncepcijā iekļauts arī rīcības plāns velosatiksmes infrastruktūras izbūvei tuvākajiem trijiem gadiem.

2014. gada vasarā tika realizēts pirmais pilotprojekts, atsevišķa telpa velobraucējiem kopējā satiksmes plūsmā - velojoslas Elizabetes, Dzirnavu un Lāčplēša ielās. Tāpat pēdējos gados realizēti vairāki maģistrālo veloceļu izbūves projekti uz Mežaparku, Berģiem, Vecāķiem, kā arī savienojošie veloceļi kopumā 68 kilometru garumā. Liela uzmanība veltīta esošās infrastruktūras uzlabošanai, ietvju apmaļu pazemināšanai, ielu seguma remontēšanai un satiksmes organizācijas uzlabošanai. Pilsētas centrā un pie Rīgas domes iestādēm uzstādīts ievērojams apjoms velonovietņu un  sadarbībā ar uzņēmējiem izveidots „Sixt” velonomas tīkls. Savukārt šogad, Krišjāņa Barona ielas rekonstrukcijas ietvaros, visas brauktuves garumā tiks izveidota rekomendējošā velojosla.