Biedrība "Lauksaimnieku apvienība" lūdz Latvijas Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu vērsties pie Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem ar aicinājumu pārstāt lietot diskriminējošu politiku piena iepirkumu cenu veidošanā. Šī diskriminējošā piena iepirkuma cenu politika piespiež piensaimniekus ražot pienu par pašizmaksu vai pat zem tās, tāpēc radušies draudi, ka Latvijā likvidēs lielu govju ganāmpulku skaitu.

Kopš 2014. gada maija, kad Krievijas Federācija ieviesa embargo Latvijas lauksaimniecības produkcijai, vislielākos zaudējumus ir cietusi Latvijas piensaimniecības nozare.

Šāda situācija radusies, jo Latvijā ir daudzas saimniecības ar salīdzinoši nelielu piena govju skaitu (50 – 500), kas nav konkurētspējīgas kopējā piena tirgū tāpēc, ka no šīm saimniecībām lielie pārstrādes uzņēmumi un kooperatīvi pienu iepērk par zemāko iespējamo cenu. 2015. gada maijā piena iepirkuma cenas Latvija svārstās no 14 līdz 33 eiro centiem par kilogramu, turklāt zemākās cenas tiek piemērotas saimniecībām, piena pārstrādātājiem apelējot pie zemās piena kvalitātes un loģistikas trūkuma. Pēc biedrības „Lauksaimnieku apvienība” domām, tas nav korekti, jo, piemēram, loģistikas izdevumi piena cenu var palielināt ne vairāk kā par 0,8 - 1,5 eiro centiem kilogramā.

Šobrīd pārstrādātāju piena iepirkumu cenas no dažādiem lauksaimniekiem atšķiras pat par 19 eiro centiem kilogramā, kas nostāda daudzus piensaimniekus sliktākā situācijā attiecībā pret citiem. Daudziem piena ražotājiem nav vairs iespēju iepirkt spēkbarību, tāpēc krīt izslaukumi un samazinās piena kvalitāte. Piensaimniekiem, kuru produkcija tiek iepirkta par zemākajām cenām, zūd arī iespēja sagatavoties ziemai, līdz ar to sāk parādīties risks, ka Latvijā tiks likvidēts liels govju ganāmpulku skaits.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome ar Zemkopības ministriju veikusi milzīgu darbu nozares stiprināšanā, bet līdzšinējie ministrijas centieni normalizēt situāciju starp piena ražotājiem un pārstrādātājiem ir bijuši neveiksmīgi, jo demokrātiskā valstī nav un nevar būt tiesisku līdzekļu piena pārstrādes uzņēmumu mārketinga politikas ietekmēšanai.

Vēsturiski Latvijas piensaimniecības ir bijušas lauku apdzīvotības garants ar augstu konkurētspēju gan Baltijas, gan Eiropas tirgos, kā arī nodrošinājušas Latvijas lauku vides dažādību un attīstību ilgtermiņā.

Tāpēc biedrība "Lauksaimnieku apvienība" lūdz Latvijas Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu vērstiem ar aicinājumu pie Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem pārstāt lietot diskriminējošu politiku piena iepirkumu cenu veidošanā, kas piensaimniekiem piespiež ražot pienu zem pašizmaksas. Tā vietā, lai ar pārāk zemām piena iepirkumu cenām iznīcinātu Latvijas piensaimniekus, Ministru prezidentei tiek lūgts ieteikt piena pārstrādātājiem aktīvāk izmantot ārējos piena iepirkuma tirgus.