Ja politiķi nespēj pasargāt Satversmi un sabiedrības vairākumu no LGBT ideologu uzbrukuma, tas jādara pašai sabiedrībai. Nepieciešamais parakstu skaits, lai Satversmes grozījumu projektu varētu iesniegt izskatīšanai parlamentā, ir 154 868 - ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita, vēsta Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko.

Sācies procesa pirmais posms. Nobalsot iespējams vairākās vietās un veidos. Klātienē - dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pie zvērināta notāra. Ārvalstīs parakstīties iespējams Latvijas Republikas pārstāvniecībās. Taču daudz ērtāk ir parakstīties neklātienē - portālā Latvija.lv. Nekur nav jādodas  - piecas minūtes un gatavs!

Parakstītājiem jābūt uzmanīgiem: balsojums jāveic par trešo iniciatīvu no augšas. Jo bez šiem Satversmes grozījumiem augšpusē atrodas vēl divas citas. Rudenī tām atvēlētais gads būs cauri un sekmes parakstu vākšanā bijušas vājas. Tautu neinteresē ne Saeimas atlaišana, ne likuma grozījumi par tautas nobalsošanu.

Balsojam par trešo no augšas!

Nobalsot var šajā saitē - portālā Latvija.lv

Parakstīties par grozījumu Satversmē ierosināšanu vēlētāji varēs 12 mēnešus - no 2021. gada 30. jūlija līdz 2022. gada 29. jūlijam.

110. pants: "Valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti - un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis.
Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību. Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem."

Kas ir, un kas nav ģimene? [FOTOGALERIJA no BIEDRĪBAS ASOCIĀCIJA ĢIMENE aktivitātēm]

Nekavējošu atbildi uz ierosināto parakstu vākšanu snieguši arī paši ģimenes jēdziena pārrakstītāji - LGBT kopienas propagandas darbinieki. Viņi izplata melus, ka parakstu vākšana vērsta pret ģimenēm - tādām, kas nav laulājušās, kurās nav bērnu, kur māte un meita dzīvo ar vecmāmiņu vai vientuļais tēvs ar bērnu. Tie, protams, ir meli. Tieši pretēji - piedāvātajā likumprojektā visām ģimenēm tiek nodrošināta aizsardzība. Visām. Bet būtiskākā atšķirība ir tekstā ietvertā patiesība, ka tēvs ir vīrietis, un māte - sieviete. Homoseksuālis, lesbiete, transseksuālis, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar otru homoseksuāli, un kaut vai diviem un trim, nav ģimene. Arī divi studenti vienā dzīvoklī nav ģimene. Viņi ir biedri, partneri, draugi, piedzīvotāji, bet ne ģimene.

Piedāvātā jaunā redakcija

Satversmes 110. panta jaunā piedāvātā redakcija, kurā tiek nodrošināta aizsardzība visām ģimenēm. Lai to, kas jau tagad pateikts šajā pantā, nevarētu traktēt pilnīgi pretēji nolūkam, ar kādu tas savulaik tika uzrakstīts. Likumprojekts paredz izdarīt Latvijas Republikas Satversmē grozījumus 110. pantā, izsakot to šādā redakcijā:

“110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti - un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību.

Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem.”

Kāpēc LGBTQIA+ ir bīstami

Grozījumos 110. pantam piedāvāts Satversmei neraksturīgi garš izskaidrojums, taču te neko traktēt pa savam vai pārprast vairs nevar. Viss salikts juridiski precīzi pa plauktiņiem. Latvijas pilsoņiem atliek izlemt, vai aktīvi piedalīties un nosargāt sabiedrības vairākuma intereses vai pasīvi noskatīties no malas, kā tiek dekonstruēta tradicionālā vērtību sistēma un ģimenes izpratne. Kā ģimenes un bērnu intereses tiek pakārtotas LGBT liberālajai ideoloģijai. Iespējams, šai kontekstā pamudinājumam parakstīties kādam var kalpot arī pārdomas, kuru autors ir kustības “Austošā saule” vadītājs Raivis Zeltīts:

“Ja homoseksuāļu tiesību kustība Rietumos būtu apstājusies ar homoseksualitātes dekriminalizāciju un vispārējo attieksmes maiņu pret tiem, kuriem ir netradicionāla seksuālā orientācija, tad problēmas nebūtu. Ar katru nākamo burtu LGBTQIA+ (šī ir svaigākā versija!) kļūst tikai sliktāk. Viss, sākot ar ceturto burtu, atsaucas uz dženderisma teoriju, idejām par dzimumu kā sociālu konstruktu, vīriešiem, kas mēģina zīdīt bērnus, “dzemdējošiem cilvēkiem” sieviešu vietā, sieviešu izspiešanu no profesionālā sporta, vīriešiem izvarotājiem sieviešu cietumos, kas “identificējas kā sievietes”, “drag queen” šoviem bērnu bibliotēkās, bērnu iesaisti seksa šovos un cita veida murgiem, kas tiek arvien vairāk normalizēti. Viss uzskaitītais ir tas, kas šobrīd reāli notiek! (..)Nevajag domāt, ka šis vājprāts nekad neatnāks līdz mums.”

Vēl plašāk lasiet Imanta Vīksnes materiālā Neatkariga.nra.lv

Lūk, Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 47

Rīgā 2021. gada 29. jūlijā

Par biedrības "Latvijas vīru biedrība" iesniegto Satversmes grozījumu projektu

2021. gada 16. jūlijā "Latvijas vīru biedrība", reģ. Nr. 40008306305, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 23-11, Rīga, LV-1011, (turpmāk - Iesniedzējs) Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza iesniegumu un likumprojektu "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē", kam pievienota anotācija (šā lēmuma 2. pielikums). 2021. gada 28. jūlijā Iesniedzējs iesniedza pēc formas precizētu likumprojektu "GrozījumsLatvijas Republikas Satversmē" (turpmāk - likumprojekts) (šā lēmuma 1. pielikums).

Saskaņā ar likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"23. panta ceturto daļu Centrālā vēlēšanu komisija 45 dienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) reģistrēt likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu;

2) noteikt termiņu iesniegumā un likumprojektā vai Satversmes grozījumu projektā konstatēto trūkumu novēršanai;

3) atteikt likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos.

Šā panta piektā daļa noteic, ka Centrālā vēlēšanu komisija atsaka likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju, ja:

1) iniciatīvas grupa neatbilst šā panta otrās daļas prasībām;

2) likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts pēc formas vai satura nav pilnībā izstrādāts.

Tādējādi Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāpārbauda:

1) vai Iesniedzējs atbilst likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"23. panta otrās daļas jēdzienam "iniciatīvas grupa";

2) vai likumprojekts pēc formas vai satura ir pilnībā izstrādāts.

Iesniegumu ar lūgumu reģistrēt likumprojektu parakstu vākšanai iesniegusi biedrība "Latvijas vīru biedrība". Saskaņā ar likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"23. panta otrās daļas 2. punktu iniciatīvas grupa var būtBiedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā izveidota un reģistrēta ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Pēc iesniegumam pievienotajiem dokumentiem un Uzņēmumu reģistra ziņām konstatējams, ka Iesniedzējs ir Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā izveidota un reģistrēta ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Tādējādi Iesniedzējs atbilst likuma prasībām un ir tiesīgs iesniegt likumprojektu reģistrācijai ar mērķi uzsākt parakstu vākšanu.

Iepazinusies ar likumprojektu, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka likumprojekts pēc formas un satura ir pilnībā izstrādāts.

Saskaņā ar likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"23. panta ceturtās daļas 1. punktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

1. Reģistrēt biedrības "Latvijas vīru biedrība" iesniegto likumprojektu "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē".

2. Piešķirt likumprojektam iniciatīvas numuru 20210729-047.

Pielikumā:

1. Likumprojekts;

2. Anotācija.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K. Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R. Eglājs