Žurnāliste Vija Vāvere mirusi 2020. gada 21. augustā Rīgā. Vijolīte. Tā viņa dēvēja sevi. Arī žurnālisti un draugi viņu dēvēja šai mīļvārdiņā. Vijolīte mūs pametusi 68 gadu vecumā - ATVADU FOTOGALERIJA.

"Visiem, kas skumst par Vijolītes aiziešanu aizsaulē.

It īpaši tiem, kas vēlas ierasties uz izvadīšanu.

Daudz vairāk par pēdējiem ziediem viņu patiešām iepriecinātu kas cits.

Lūdzu, naudu, kuru jūs tērētu puķēm, noziedojiet suņu patversmei.

Vijolīte visu mūžu ir bijusi milzīga suņu fane, un viņas mīluļi Džigismunds un Čemberlens kucēnu vecumā ir paņemti no patversmes. Viņa katru mēnesi pārskaitīja patversmei ziedojumu.

Lūdzu, ziedojiet jebkurai suņu patversmei pēc jūsu izvēles Vijolītes vārdā.

Pilnīgi droši, ka par to viņa gandarīti berzētu rokas, lēkātu un sauktu: “Yess, yess, yess!!!”

Radi un draugi"

Atvadīšanās no Vijas Vāveres piektdien, 28. augustā, pl. 12:00 no Rīgas Krematorijas Lielās zāles Varoņu ielā 3a.


Vija Vāvere (dzim. Romanovska) dzimusi 1951. gada 25. septembrī, ar ģimeni dzīvojusi Susējas pagastā. Mamma Rasma Romanovska (dzim. Apele) – ilggadēja skolotāja Susējas un Gārsenes skolās, aktīva kultūras un sabiedriskā darbiniece Susējas, Gārsenes un Asares pagastos, tētis Arnolds Romanovskis – leģionārs, ilggadējs grāmatvedības darbinieks Kārļa Marksa (pirms tam Centības un Pētera Stučkas) kolhozā.

Skolas gaitas Vija uzsākusi Susējas 7-gad. skolā, beigusi Gārsenes 8-gad. skolu, mācījusies Cēsu 1. vidusskolā, beigusi Aknīstes vidusskolu (1969. g.), Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļu (bakalaurs).

Žurnālistes nozīmīgākie preses izdevumi: laikraksti "Padomju Jaunatne / Latvijas Jaunatne” (no 1976.g. ar Vijas Romanovskas, no 1980. g. – Vijas Paikenas, no 1990. g. – Vijas Vāveres vārdu), "Elpa", "Svētdienas Rīts", "Austrālijas Latvietis", žurnāli "Zinātne un Tehnika", "Auto", "Ieva", "Ievas Stāsti", "Ievas Veselība", "Astes", "Doctus", interneta portāli "Apollo" un "TV NET", "Latvijas Avīzes Gadagrāmata" (2013), "Lauku Avīzes Tematiskā Avīze": Pazīsti Latviju! (2013. g.), 45 tūrisma pērles Latvijā (2014. g.), 35 dārzi ceļojumiem un iedvesmai (2015. g.) un citas publikācijas.
Vijas vaļasprieks bija ceļošana.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Vijolītes tuviniekiem, draugiem un visai žurnālistu saimei.