Eksperti: digitālajiem līderiem ir izšķirīga nozīme inovāciju ieviešanā

Mazo un vidēju uzņēmumu (MVU) izaugsmes izrāvienu nodrošinās digitālie līderi, kas sekmīgi apvienos zināšanas, inovācijas, tehnoloģijas un sociālos aspektus, uzskata eksperti, kuri aizvadītajā nedēļā pulcējās konferencē “Digitalizācija – kā paplašināt mazo un vidējo uzņēmumu iespējas Latvijas tautsaimniecības izaugsmes veicināšanai?”.

Konferencē uzaicinātie uzņēmumu pārstāvji prezentācijās un diskusijās norādīja, ka viens no digitializācijas veiksmes stūrakmeņiem ir uzdrīkstēšanās un ambīcijas kļūt par globālās ekonomikas dalībniekiem. Savukārt digitālo risinājumu ieviešanai uzņēmumos būtiska ir šo risinājumu piegādātāju spēja uzskatāmi parādīt digitalizācijas ieguvumus un atbilstoša pārmaiņu projektu vadība.

Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs uzsvēra, ka MVU konkurētspējas palielināšana ir viena no ministrijas prioritātē, piemēram, ir uzsākts INTERREG sadarbības projekts “Biznesa vides digitālā transformācija”. Tā ir viena no aktivitātē, kas palīdz MVU piekļūt starptautiskiem zināšanu tīkliem un stratēģiskajiem resursiem.

Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna un Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis norādīja, ka nākotnē digitālās inovācijas centriem būs izšķirīga loma industrijas, zinātnisko institūciju un valsts pārvaldes institūciju sadarbībā. Veidojot šādus centrus, Latvijai piemīt gan dabiskas priekšrocības, jo sadarbības tīkli ir kompakti, gan izaicinājumi, jo tie aptver visas nepieciešamās kompetences.

Gan uzņēmumu, gan VARAM pārstāvji uzvēra, ka digitalizācija paver iespējas datos balstītai lēmumpieņemšanai un ka atvērtie dati ir viens no potenciāli svarīgākajiem datu avotiem. Lai pilnībā realizētu šo potenciālu, atvērto datu publicēšanai ir jābūt jēgpilnai un tiem jābūt pieejamiem patērētājiem ērtā veidā.

Digitālo produktu izstrādei un ieviešanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas. Konferences ekspertu vidū izvērsās dzīva diskusija par iespējām sagatavot atbilstošus speciālistu. Eksperti uzsvēra gan nepietiekamo finansējumu izglītībai, gan paaudžu maiņas un patērētāju gaidu ietekmi uz digitālo produktu attīstību un ieviešanu.

Konferenci “Digitalizācija – kā paplašināt mazo un vidējo uzņēmumu iespējas Latvijas tautsaimniecības izaugsmes veicināšanai?” rīkoja Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar VARAM, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un biedrību “Latvijas Formula 2050”.