Sludinājums. Jāspiež SEE MORE , lai izlasītu pilnu tekstu. Smaids garantēts : )

#teirdarbs Valsts kancelejas preču birojs steidzamības kārtā izsludina tirdziņu uz Ministru prezidentes/-a...

Posted by #teirdarbs on Monday, December 7, 2015