Portālā Manabalss.lv sākta parakstu vākšana, lai palielinātu minimālo darba algu līdz 500 EUR mēnesī un divkāršotu neapliekamo minimumu.

Vispārējais neapliekamais minimums bez atvieglojumiem ir 75 EUR mēnēsī, to tiek piedāvāts paaugstināt līdz 150 EUR mēnesī, sasniedzot citu Baltijas valstu neapliekamā minimuma līmeni. Lai sasniegtu vismaz Lietuvas un Igaunijas neapliekamā minimuma līmeni ir jādivkāršo neapliekamais minimums visām sabiedrības grupām. Tagad Latvijā gadā neapliekamais minimums tagad ir 900 EUR, bet Igaunijā 1848 EUR, savukārt Vācijā 8354 EUR gadā. Gan OECD, kurā Latvija vēlās iestāties, gan Eiropas Komisija un Tiesībsargs savos gada ziņojumos ir norādījusi, ka Latvija nepilda savas starptautiskās saistības, kuras uzņēmās parakstot Eiropas Sociālo hartu un Eiropas Pamattiesību hartu, visas šīs organizācijas norāda uz sociālo nevienlīdzību, zemo minimālo algu un neapliekamo minimumu.

Veikt Grozījumus likumā "Par Iedzīvotāju ienākuma nodokli", Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos, palielinot minimālo darba algu līdz 500 EUR mēnesī un divkāršojot neapliekamo minimumu visām iedzīvotāju grupām (vispārējais neapliekamais minimums bez atvieglojumiem ir 75 EUR mēnēsī, tiek piedāvāts paaugstināt līdz 150 EUR mēnesī). Iedzīvotājiem palielinoties algām, valsts budžets tikai iegūs, jo iedzīvotāji spēs tērēt vairāk, sekojoši budžeta ienākumi no citiem nodokļiem tika pieaugs, valstij arī jāuzņemās atbildība par tām iedzīvotāju grupām, kas ir iestiguši parādos, jādod iespēja iedzīvotājiem pelnīt vairāk, lai atrāk atbrīvotos parādiem un jādara viss, lai iedīvotājiem būtu interese maksāt nodokļus un strādāt Latvijā. Valdība jau sāk runāt, ka OECD nav pašmērķis, lai nevajadzētu pārdalīt budžetu un samazināt piemēram Valsts ieņēmumu dienesta vai citus administratīvos izdevumus par labu sociālajam budžetam, tādejādi izpildot gan esošās saistības pret Eiropas Savienību, gan solījumus OECD un samazināt sociālo spriedzi.

Divkāršojot neapliekamo minimumu visām sabiedrības grupām, gan invalīdiem, bērniem, gan pensionāriem un strādājošajiem pieaugs iedzīvotāju labklājība, uzņēmējdarbības vide un pirktspēja, attīstīsies ekonomika. Paaugstinot minimālo darba algu tiks atbalstīti zemāk apmaksātie strādājošie un Latvijas ekonomika tikai iegūs gan nodokļu ziņā, gan ekonomikas attīstības ziņā, dodot iespēju Latvijai attīstīties, kā progresīvai un sociāli atbildīgai Eiropas valstij. Kā arī Latvija būs izpildījusi OECD pieprasītās sociālās pārmaiņas, lai kļūtu par tas dalībvalsti.

Parakstīties par iniciatīvu.