Fonds "Mākslai vajag telpu" turpina video stāstus par mākslas nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī par Pēckara un mūsdienu mākslas muzeja nepieciešamību. Savu viedokli par šiem jautājumiem izsaka izdevniecības „Rīgas Viļņi” valdes priekšsēdētāja Aija Simsone.

“Dzīvi no mākslas nav iespējams atdalīt,” pārliecināta Aija Simsone. Māksla ir dzīves pievienotā vertība, un tā mums ir visapkārt. Visu to, ko lietojam savā ikdienā, ir radījuši ne tikai prasmīgi amata meistari, bet arī mākslinieki. 

Tas ir jautājums par pašcieņu. No tā, kurā vietā mēs mākslu ierindojam savā vērtību skalā, gan kā indivīds, gan kā tauta, ir atkarīgs cik mēs paši sevi cienām. Mūsdienu mākslas muzeja neesamība parāda paviršo attieksmi mums pašiem pret sevi un pret savu pašreizējo kultūru. Simsone uzskata, ka mēs esam paaudze, kas nevairās no atbildības. Tapēc mums ir jāuzņemās šī atbildība un jāpasaka, ka mums vajag mūsdienu un pēckara mākslas muzeju, jo tas mūsu pienākums – aktuālos mākslas procesus saglabāt nākošajām paaudzēm.

“Bez mākslas mēs neviens dzīvot nevaram”, ir Aijas Simsones stingra pārliecība. Viņa norāda uz izdevniecības „Rīgas Viļņi” biroja telpām, kurās atrodas dažādas latviešu mākslinieku gleznas. Aija mākslu izjūt kā nepieciešamību, un to iespējams ir pat grūti pamatot. Bet secinājums par mākslas nozīmību ir skaidrs: “tā ir cita veida barība, un reizēm no šīs barības izsalkums tiek remdināts daudz vairāk nekā vienkārši no barības”.

Video tapis sadarbībā ar Rīgas Brīvostas pārvaldi.

Fonds "Mākslai vajag telpu" tika dibināts ar mērķi panākt Pēckara un mūsdienu mākslas muzeja uzcelšanu Rīgā. Kā vispiemērotāko vietu šādam muzejam fonds saredz RTU ēku Kaļķu ielā 1. Muzeja pamatfunkcijas būs veicināt Latvijas mākslas procesu aktivitāti, valsts konkurētspējas un nācijas identitātes stiprināšanu, tūrisma industrijas un mākslas izglītības attīstību, kā arī integrētas kultūras telpas izveidošanu Rīgā kā Baltijas kultūras galvaspilsētā. Iniciatīvas uzsācēji uzskata, ka mūsdienu mākslas muzeja izveidošana ir valsts prestiža jautājums, viens no valsts identitātes simboliem, kas liecina par nācijas kultūras pašapziņas līmeni.

Video apskatāms “Mākslai vajag telpu” youtube profilā: