Sociālajā tīklā «Facebook» kāda persona paudusi sašutumu par to, ka Bude ar savam lekcijām esot novedis līdz asarām piektās un sestās klases skolnieces. Tāpat Dizainerim izteikti draudi.

Savukārt paziņojumā medijiem teikts, ka pēc bezmaksas vieslekcijām Rīgas Lietuviešu vidusskolā, kurās Bude tikās ar skolas pedagogiem, bērnu vecākiem un skolēniem par skolas formas nepieciešamību kvalitatīva un augstvērtīga mācību procesa organizēšanā, interneta portālā «Facebook» viņam tika izteikti draudi un melīgi apgalvojumi.

«Pēc man izteiktajiem draudiem un melīgiem apgalvojumiem, saprotu, ar ko nākas saskarties pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem. Valsts izglītības sistēmu uztur nodokļu maksātāji ar cēlu mērķi, lai skola būtu zināšanu iegūšanas vieta, nevis modes skate vai fetiša vieta. Tomēr ir vecāki, kas nevēlas saprast un ievērot vispārpieņemtās normas attiecībā uz savu atvašu ģērbšanās stilu mācību iestādē, tādējādi traucējot mācību procesu, pedagogu darbu, novēršot pārējo skolēnu uzmanību no zinību apguves. Ļoti daudzi Latvijas pedagogi man piekritīs, ka vispārpieņemtās normas lielākoties ignorē tieši turīgu vecāku atvases,» norāda dizaineris.

Dizaineris norāda, ka Rīgas Lietuviešu vidusskola ir augstā līmenī organizēta skola, kurā ir ieviesta obligātā skolas forma. Tieši tāpēc skolas administrācija, izprotot savu misiju, jo skola rāda Latvijai, kādi ir lietuvieši, bet Lietuvai, kāda Latvijā ir attieksme pret skolēniem mazākumtautību skolā, uzaicināja viņu kā ekspertu, lai ieviestu kārtību izpratnē par skolas formas nozīmi.

Par izteiktajiem draudiem Bude ir vērsies Valsts policijā ar iesniegumu.