Ja 'Europride Riga 2015' notiks, tā būs Latvijas sirds Rīgas visnešķīstākā, vissātaniskākā apgānīšana. Pēc eiropraida tā vairs nebūs tā pati Rīga un tā pati Latvija. Un mēs nekad vairs nebūsim latviešu tauta - tikai tautība. 

Šai lūzuma dienai, šiem mūsu tautas vispazemojošākajiem Saulgriežiem veltu šo dziesmu - tik skarbi šonedēļ savu nostāju pauda dzejneks un dziesminieks Kaspars Dimiters.
DON'T LET IT BE. LV

tu guli ilgi  ilgas nāves ilgi dzelts
kā nonāvēts kaut biji augšāmcelts
bet varas galvām vēl ar dzīvo nāvi flirts
šais saulgriežos beigs pukstēt rīgas sirds

tu guli neziņā jo ziņas visu zin
un tauta klausa - svin un mirst un atkal svin
vairs nenāk baltais tēvs no baltas senču pirts
šais saulgriežos beigs pukstēt rīgas sirds

tu guli ekrānā un ekrāns tevī guļ
vēl auksta sirdsapziņa siltus dubļus kuļ
jau bērniem bērni dzimst bet gudrie nabā ņirdz
šais saulgriežos beigs pukstēt rīgas sirds

tu guli nerausties jo rausta tevi cits
vēl tukši mēli kul un tukšums tevī tic
kūp dēlos zālīte un vīros izdeg spirts
šais saulgriežos beigs pukstēt rīgas sirds

tu guli necelies līdz kodolvilnis cels
degs dainas bībele un sadegs gribas dzelzs
no zemes ticības no sevis sen tu šķirts
šais saulgriežos beigs pukstēt rīgas sirds

tu guli guli guli nāvīgs miedziņš nāk
sals tevi sasilda un uguns saldēt sāk
par atmodu  daudz uzdzīvots - maz mirts
šais saulgriežos beigs pukstēt rīgas sirds  

tu guli operēs un galu galā mums
būs latvju miesas diži varens bezdzimums
no Dieva un no cilvēcības šķirts
šais saulgriežos beigs pukstēt rīgas sirds

tu guli guli guli guli guli suns
kam elks ir bailes un kam saule malduguns 
ne sirds ne zobu tev un pierē naba mirdz
šais saulgriežos beigs pukstēt rīgas sirds

kaspars dimiters
14.06.2015 
Upciemā