Atsaucoties uz šī rīta LNT raidījuma “900 sekundes” sižetu, kurā valsts prezidenta amata kandidātu uzrunas, neverbālo komunikāciju un kopējo tēlu analizē un vērtē prezentēšanas prasmju eksperts Oskars Priede, esam apkopojuši šo cilvēku stiprās puses, kā arī aspektus, kurus nepieciešams uzlabot.

Sergejs Dolgopolovs demonstrē vispusīgas zināšanas un ass prātu. Viņš spēj savu viedokli veiksmīgi nodod, izmantojot runas izteiksmīgumu, atbilstošus žestus un nostādīto balss tembru. Pie trūkumiem jāatzīmē vecišķums viņa tēlā, kas skaidri parādās brīžos, kad kandidāts balstās uz podesta. Tāpat, runas laikā dzirdams sagurums un neliels elpas trūkums, kas saistāms ar viņa cienījamo vecumu. Kā potenciālajam valsts prezidentam S. Dolgopolovam pietrūkst staltuma.

Mārtiņš Bondars pretstatā ir izveidojis prezidenta amatam atbilstošu tēlu. Viņu raksturo pārliecināta cilvēka stāja, viņš nebaidās būt uzmanības centrā, aizņemt telpu un būt “liels”. Jāatzīmē, ka šī kandidāta pārliecinātība brīžiem robežojas ar augstprātību un pārākuma sajūtu, ko demonstrē viņa ķermeņa valoda un mīmikas, piemēram, ciniska smīnēšana un rezervētība. Manuprāt, M. Bondars nemāk noslēpt iemīlēšanos sevī. Pie plusiem noteikti ir jāpiemin labi nostādīto, zemo balsi un mierīgo, izteiksmīgo runu.

Raimonda Vējoņa šī brīža tēls komunicē darboties spējīgu komandas biedru, “savējo”, taču ne līderi, ne tādu, kurš pūlī izceltos. Šādu efektu dod nedaudz sagumušais tēls, jo pleci vērsti par daudz uz priekšu. Šim kandidātam trūkst atvērtu, izturētu un pabeigtu žestu. R. Vējonis pretstatā M. Bondaram nav “liels”, viņš neaizņem telpu, kandidāta acu kontakts nav noturīgs. R. Vējonim ir labs potenciāls, taču pie tēla noteikti ir jāstrādā, lai tam piešķirtu spēcīgu iespaidu, nelokāmības sajūtu un devu vīrišķīga skarbuma. R. Vējoņa balss tembrs ir patīkams, viņš runā ar izteiksmi, taču mēreni pauž emocijas caur savu balss aparātu. Ir nepieciešams treniņš precīzai vārdu izrunai un valodas kļūdu izskaušanai.

Egils Levits pauž atvērtību komunikācijai ar citiem, saglabājot savu pašcieņu, principialitāti un cilvēciskās pašvērtības apzināšanos. Kopā ar viņa prāta asumu un domāšanas spējām tā ir lieliska kombinācija, kas atbilst valsts prezidenta amatam. Rodas sajūta par E. Levita augsto inteliģenci, tajā skaitā emocionālo inteliģenci. Šim kandidātam piemīt pašapzinīga stāja, viņš nebaidās ar žestiem papildināt teikto, rūpējoties par vēstījuma “nogādāšanu”, taču žesti bieži ir vienveidīgi, kas auditorijai var traucēt uztvert saturu. E. Levits nav labākajā formā, viņa koptēlā neredz veselīgumu, tēls nav līdz galam “savākts”, taču pie tā var piestrādāt un vizuālos trūkumus novērst. Kandidāta balss komponente ir atbilstoša amatam, jo tembrs ir ietekmīgs un teikumi tiek veidoti ar izteiksmi.

Plašāks izklāsts LNT ziņu raidījuma “900 sekundes” sižetā 2. jūnijā:

Ideālais prezidents, kādu vēlētos tauta, ir godprātīgs. Tātad prezidents ir godīgs pret sevi un citiem. Augstā amata pildītājs ir gudrs, erudīts un no viņa staro emocionālā inteliģence. Prezidents pauž stingrību, nelokāmību un gatavību uzņemties atbildību brīžos, kad tas ir īpaši nepieciešams. Valsts prezidents ir apveltīts ar stipru gribu, viņu raksturo tikumīgas vērtības un principi.

Mūsu prezidents ir simbols, valsts pārstāvis, ar kuru tauta lepojas un identificē sevi. Viņa runas iedvesmo un ceļ nācijas pašapziņu.

Oskars Priede ir prezentēšanas prasmju eksperts un treneris.

Oskars interesējas par veiksmīgas publiskas uzstāšanās faktoriem un jaunākajām tendencēm prezentāciju gatavošanā un spēcīga iespaida radīšanā, rūpīgi analizē oratorus un palīdz uzlabot publiskas runas prasmes, nodrošinot uzstāšanās prasmju treniņus uzņēmumos, kā arī konsultējot individuāli.