Par vardarbību ģimenē: "3 reizes publiski pamest ğimeni un tad bērniem atņemt māti? Par kura godu runājam, Mārci Judzi?"

Uz rakstu
 (Bilde 2)
Foto 2 no 18
BILŽU GALERIJĀ RŪTA JUDZE UN SKANDĀLA MIRKĻI PUBLISKAJĀ TELPĀ"Lasies prom! Plika draza"! Vienu minūti garais video noskatāms - YOUTUBE ŠEITMārcis Judzis 2023. gada 13. decembrī plkst. 16.00 rakstīja kliedzoši:(googleAd)"Ardievu Vilks. Ar Jums kopā pavadīti 23 gadi – vairāk nekā ar maniem bērniem vai sievu. Tie ir bijuši lieliski gadi, mēs esam radījuši izcilus skaņdarbus, lieliskus koncertus un satriecošus video. Kopā esam guvuši visus iespējamos panākumus Latvijas mūzikā un vienkārši lieliski un radoši pavadījuši laiku. Šodien es no Jums atvados nevis pagaidām, bet uz visiem laikiem. Ar sievu Rūtu mēs tagad šķiramies de jure, un katrs nu izvēlas publiski izrīkoties pēc savas saprašanas par morāli, ētiku un attieksmi pret patiesību. It īpaši to pēdējo visi jūs Dzelzs Vilkā labi zināt, labāk nekā jebkurš cits. Ar Rūtu mēs kaut kad, tā vai citādi izlīgsim, jo mums ir kopīgi bērni un bērniem ir vajadzīgs gan tēvs, gan arī māte. Karotāji var arī vienoties, bet ar nodevības organizētāju?Mums paliks mūsu kopīgās dziesmas un paliekošais devums Latvijas kultūrai un mūsu zemei, bet tagad šķiet dzelzs ir kļuvis vairāk plastilīnam līdzīgs. Es neredzu kā tālāk kopā turpināt un katram mums savs ceļš. Mans ceļš mūzikā turpināsies. Ardievu un paldies par zivīm.Esmu pateicīgs saviem atbalstītājiem un tiksimies atkal mūzikā."Judža "kliedzienu" ar sarkasmu komentē kino pasaules māksliniece un bijusī politiķe Sarmīte Pīka: "Nabaga latviešu kultūra!Zaudēt tādu spēka mitriķi Judža personā, kura varā ir pat bērniem atņemt māti."Maigurs Strīķis atbild Sarmītei Pīkai, ka viņas komentārs godu nedara.Savukārt Sarmīte Pīka argumentē: "Maigurs Strīķis! hmmm… ? 3x publiski pamest ğimeni un tad bērniem atņemt māti? Par kura godu runājam, Maigur?"(googleAd)Anna Lieckalniņa:"Un kà Tev pašam liekas- tā godīgi uzliekot roku sev uz sirds un skatoties Dievam acīs,- vai Tu biji lielisks vīrs un pret savu bērnu mammu esi izturējies skaisti un godīgi? Vai esi viņu atbalstījis, lolojis, bērniem par viņu neesi neko sliktu teicis, jo saproti, ka vecāki un, jo īpaši mamma, ir ārkārtīgi svarīga bērniem. Esi apzinājies, ka ģimenē jāvalda patiesai cieñai vienam pret otru. Kā ir?"Uzziņai:3 reizes publiski pamest ğimeni un tad bērniem atņemt māti? Par kura godu runājam...  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), reaģējot uz mediju vidē izskanējušo informāciju par situāciju Rūtas Judzes ģimenē, ir lūgusi sniegt informāciju ģimenes situācijā iesaistītajām bāriņtiesām par bāriņtiesu rīcībā esošo informāciju un veikto darbu bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā, informēja VBTAI vadošā eksperte Simona Saule. VBTAI aicina ņemt vērā apstākli, ka jautājumu par bērnu saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu likumdevējs ir nodevis tiesas izlemšanai – tieši tiesas uzdevums izšķirt vecāku strīdu, ņemot vērā bērna labākās intereses. (googleAd)VBTAI vēlas sniegt skaidrojumu, ka bāriņtiesa vecāku strīdā par bērnu saskarsmes un dzīvesvietas noteikšanas jautājumiem, pēc tiesas pieprasījuma sniedz informāciju vai atzinumu par to, kā būtu izšķirams jautājums no bērna labāko interešu skatupunkta. Tiesai bāriņtiesas atzinums ir vērtējams tikai kā viens no pierādījumiem attiecībā uz to, kā, īpaši bērna interesēs, būtu izlemjams strīdīgais jautājums. Šāds bāriņtiesas lēmums pats par sevi neko nemaina bērna un viņu vecāku dzīvē, nav saistošs bērnu vecākiem un nav arī pārsūdzams. Savukārt lietā iesaistītajām personām, piemēram, vecākiem, civilprocesā ir visas Civilprocesa likuma 74. panta otrajā daļā likumdevēja noteiktās tiesības, tostarp, iesniegt pierādījumus, dot tiesai mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus, kā arī celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem un apsvērumiem, tostarp izteikt iebildumus par Bāriņtiesas tiesai sniegto atzinumu civillietas ietvaros.(googleAd)